ویزا استارت آپ

  • 1399/08/26
  • توسعه کسب و کار نیکان
یک اجازه اقامت موقت مشروط در کشورهای مختلف است . هدف این کار معرفی ویزا برای کارآفرینانی است که بودجه خارج را جمع می کنند و در صورت تحقق...